Zodpovědné úvěrování

Zodpovědnost při poskytování úvěrů je jedním z hlavních pravidel společnosti Creditstar. Svým klientům pomáháme vyřešit momentální nerovnováhu v osobních financích, půjčky ale poskytujeme jen tehdy, když jsme si jistí, že se klient nedostane do problémů se splácením.

Dále naleznete přehled všech zásad, kterých se držíme při půjčování a obchodování.

Poskytujeme půjčky zodpovědným způsobem

Proto využíváme příslušné úvěrové registry a zkoumáme bankovní výpisy našich zákazníků. Naše vyspělá technologie pro analyzování rizik a rozhodování nám umožňuje rychle a zodpovědně rozhodovat o půjčkách v souladu s právními předpisy. O našem rozhodnutí informujeme zákazníky obratem.

Podporujeme klienty, kteří mají problémy se splácením

Vždy nabádáme klienty ve finančních problémech, aby nás kontaktovali. Nabízíme jim půjčku a dluhové poradenství zdarma. Abychom se potkali napůl cesty, zřekli jsme se pokut a nabídli cenově dostupnější podmínky refinancování.

Nabízíme své produkty zodpovědným způsobem

Vždycky, když nabízíme naše produkty, držíme se legislativních a etických postupů a jednáme čestně. Klademe důraz na to, aby byl klient ještě před podáním žádosti vždy informován o všech nákladech a poplatcích. Neustále zlepšujeme postupy úvěrové analýzy a aktualizujeme informace o klientech týkající se jejich schopnosti splácet.

Důrazně svým klientům doporučujeme, aby se předtím, než si vezmou půjčku, seznámili se všemi z toho plynoucími závazky a důkladně je zvážili. Jasně informujeme naše klienty, aby požádali o půjčku pouze v případě, že si pozorně přečetli podmínky a jsou si jisti, že jsou schopni plnit své závazky vůči poskytovateli půjčky.

V Creditstar vnímáme jako svůj závazek dbát na zodpovědné poskytování úvěrů. Řídíme se striktními, podrobnými a rozumnými kritérii úvěrového procesu, včetně hodnocení rizik úvěrů, kontroly v registru dlužníků a ověření dostatečnosti příjmů.

Činnost Creditstar je regulována Českou národní bankou. Oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru Creditstar získala dne 17.05.2018.

Děláme vše pro maximální transparentnost našich služeb: Všechny informace o našich produktech a cenách jsou dostupné na našich webových stránkách.