Máte otázky?

My máme odpovědi

Obecné chápání naší úvěrové služby

Bude mít čerpání krátkodobé půjčky nějaký negativní vliv na pozdější získání půjčky u banky?

Banky by neměly odmítat žádosti o půjčku na základě dřívějších krátkodobých půjček, protože ty jsou běžným typem půjčky. Pokud osoba nemá závazky vůči finančním institucím, pak by neměl být problém s žádostí o úvěrové produkty. Pokud je vaše žádost i nadále zamítnuta a odvolává se na Creditstar, kontaktujte prosíme náš zákaznický servis. Poskytneme bance informace o půjčce, což by vám mělo pomoci s vaší novou žádostí o půjčku. V případě záporné odpovědi vždy doporučujeme požádat banku o důvody a možnost vysvětlení použití služeb Creditstar.

Jak jsou chráněny mé osobní údaje?

Při zpracování osobních údajů našich klientů se vždy řídíme zákony a nejvyššími bezpečnostními požadavky. Z tohoto důvodu používáme prvotřídní technologie a IT řešení. Na základě Zákona o ochraně osobních údajů nepostupuje společnost Creditstar informace o svých klientech třetím stranám, včetně přátel klientů a rodinných příslušníků.

Mám zájem o vaši půjčku. Musím uzavřit smlouvu o doplňkové službě?

Naše půjčky nejsou podmíněné uzavřením smlouvy o dopňkové službě. Doplňkové služby Creditstar jsou nepovinné.

Poskytujete radu?

Creditstar neposkytuje radu ohledně výběru vhodného produktu.

Potřebujete oprávnění k poskytování vašich půjček?

Ano, od 1.12.2016 každý, kdo se chce zabývat poskytováním půjček v ČR musí získat příslušné oprávnění od České národní banky. V případě Creditstar se jedná o oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru. Od toho data se taky ČNB stává orgánem dohledu nad poskytovately.

Společnost Creditstar Czech, s.r.o potřebné oprávnění získala dne 17.5.2018, což je možno ověřit přímo na stránkách ČNB a to v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu.

Co mám dělat, jestli nejsem spokojen s vašimi službami?

Zákaznicky servis Creditstar si klade za cíl zajistit nejvyšší kvalitu svých služeb. Jestli přesto nejste spokojeni s našimi službami nebo produkty, můžete podat reklamaci nebo stížnost. Kompletní informace o postupu při reklamacech a stížnostech najdete v reklamačním řádu, který je k dispozici zde.

V případě nespokojenosti s našimi službami nebo produkty se též můžete obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Finanční arbitr. Více informací jak svou stížnost uplatnit najdete na webových stránkách: https://www.finarbitr.cz.

Podání žádosti o půjčku

Kolik si mohu půjčit?

Nový zákazník si může půjčit až 12 000 Kč. Pravidelným zákazníkům umožňujeme půjčit si až 25 000 Kč.

Jaká je doba trvání půjček Creditstar?

Poskytujeme půjčky s dobou splácení 5-30 dní (splatné v jedné splátce), nebo 2-6 měsíců (splatné v pravidelných měsíčních splátkách).

Jaký je účel použití vašich úvěrů?

Creditstar poskytuje jen neúčelové úvěry. Znamená to, že je můžete použít na cokoliv.

Jaké máte druhy zápůjční úrokové sazby?

Naše půjčky mají pevně stanovenou úrokovou sazbu. Tato sazba se nemění po celé době trvání Vašeho úvěru a půjčenou jistinu splácíte v pravidelných splátkách. Opakem pevné sazby je pohyblivá sazba, která se mění v závislosti na situaci na trhu.

Kdy si mohu požádat o půjčku?

Žádost o půjčku může být podána kdykoli. Žádosti jsou zpracovávány během provozní doby našeho zákaznického servisu.

Jaká kritéria musím splňovat, pokud chci požádat o půjčku?

Jako zodpovědný poskytovatel půjčky budeme pečlivě zvažovat každou žádost. Vážíme si pravdomluvnosti u našich klientů, a proto je velmi důležité zaregistrovat se s přesnými údaji. K získání půjčky potřebujete mít minimálně 18 let, trvalý pobyt v ČR, osobní bankovní účet na své jméno, pravidelný příjem a úspěšně projít naší kontrolou úvěrovuschopnosti a kontrolou úvěrových podvodů.

Jak si mohu zažádat o půjčku?

K tomu, abyste mohli získat půjčku, musíte mít zaregistrovaný uživatelský účet na naší webové stránce. Registrace na naší webové stránce je spojena s počátečním procesem žádosti o půjčku, který celkově trvá méně než 10 minut.

Pokud již máte uživatelský účet a využili jste naše služby již dříve, pak jednoduše potřebujete vyplnit žádost o půjčku. Například výběrem vhodné výše půjčky a období přímo z domovské stránky našich internetových stránek. Proces podání žádosti pak trvá jen několik minut.

Více o postupu při podání žádosti o půjčku se dočtete na Jak to funguje na naší webové stránce.

Co znamená ověření totožnosti a proč je to nutné?

V zájmu zajištění bezpečné služby jsou všichni naši klienti požádáni o ověření totožnosti po zaregistrování se k našim službám. Totožnost je možné ověřit zasláním kopie občanského průkazu nebo povolení k trvalému pobytu.

K tomuto je potřeba dodatečně zaslat kopii dokumentu z Vaší rodné země (občanský průkaz, pas).

Proč byla moje žádost zamítnuta, ačkoli jsem byl dříve uznán řádným klientem?

Pokud vám byla schválena první půjčka, znamená to, že jste splnili podmínky k obdržení půjčky. Nicméně stále provádíme samostatnou kontrolu platební schopnosti pro každou žádost o půjčku, a to tím, že kontrolujeme například různé databáze registrů dlužníků. Pokud jsme zamítli vaši žádost, znamená to, že momentálně nesplňujete kritéria potřebná k získání půjčky. V takovém případě kontaktujte náš zákaznický servis pro další informace.

Získání, splácení a prodloužení vaší půjčky

Je založení uživatelského účtu Creditstar zpoplatněno?

Ne, založení uživatelského účtu je zcela zdarma.

Kdy budou peníze převedeny na můj účet?

Creditstar má účty ve všech velkých bankách, což znamená, že poté, co bude půjčka schválena, peníze budou převedeny na váš účet jako interní platba. Tato transakce by neměla trvat více než 15 minut, ale může se lišit podle podmínek různých bank.

Jak můžu splatit svou půjčku?

Veškeré platební údaje nutné k úhradě splátky najdete ve své smlouvě jak i ve svém uživatelském účtu. Když máte u nás půjčku s dobou splatnosti 60 nebo více dní, budete ji hradit formou pravidelných měsíčních splátek.

Splátku můžete uhradit bankovním převodem, vkladem přes bankomat, poštovní poukázkou, nebo hotovostně na pobočce jedné z bank, u kterých máme účty. Úhrada přímo v sídle Creditstar není možná.

Kde si mohu zobrazit informace o úhradách splátky půjčky?

Splátky půjčky je možné provést na základě přehledu zůstatku půjčky, který zašleme na váš email před stanoveným datem splatnosti. Více informací můžete také najít, pokud se přihlásíte pomocí vašeho uživatelského účtu. Abyste se ujistili, že k nám splátka dorazí včas, přesvědčte se, že jste zadali správné referenční číslo na platebním příkazu.

Dostanu od Vás tabulku umoření?

Samozřejmě. Takovou tabulku vyhotovujeme na požádání, kontaktujte proto náš zákaznický servis.

Můžu splatit svou půjčku předčasně?

Ano. Po celou dobu trvání půjčky jste opravněni splatit svou půjčku zcela nebo zčásti a máte právo na snížení celkových nákladů půjčky o výši úroku a dalších nákladů, které byste byli povinni platit v případě, kdy by k předčasnému splacení půjčky nedošlo.

Prosíme, kontaktujte náš zákaznický servis, který Vám vyčíslí přesnou částku k úhradě.

Jak mohu prodloužit výpůjční lhůtu půjčky?

Můžete si prodloužit již existující půjčku o 5–30 dnů tím, že se přihlásíte na naši webovou stránku pomocí údajů svého uživatelského účtu. Uvidíte funkci prodloužení výpůjčního období na stránce „Mé aktivity“. K potvrzení tohoto postupu je třeba podat žádost o prodloužení a následně uhradit poplatek za prodloužení půjčky. Pokud se Vám nepodaří provést kterýkoli z těchto dvou kroků, nebudeme moct prodloužit Vaši půjčku.

Co mám dělat, pokud nemohu uhradit splátku?

Je velmi důležité, abyste uhradili svou půjčku včas, v opačném případě se vystavujete navyšování dluhu o úroky z prodlení ve výši 0.1% denně.

Pokud u nás máte úvěr se slevou, třeba tzv. první půjčku zdarma, v případě, že neuhradíte jistinu úvěru řádně a včas, případně neprodloužíte jeho splatnost, nárok na slevu Vám nevznikne a budete muset uhradit úvěr za původních podmínek, tedy včetně původního úroku.

Creditstar je oprávněn postoupit Váś dluh k vymáhání inkasní agentuře a nesplacenou nebo pozdě zaplacenou půjčku nahlásit do úvěrových registrů. V důsledku nesplacení půjčky v termínu se sníží Vaše důvěryhodnost pro další půjčky nejen od Creditstar, ale i jiných finančních institucí.

Pokud nemůžete uhradit svou splátku včas, napište nám na e-mail [email protected].

Co, jestli si to rozmyslím a chci odstoupit od vaší smlouvy o půjčce?

Máte právo odstoupit od smlouvy o půjčce ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření této smlouvy a to bez udání důvodu a bez jakékoli smluvní sankce. V tomto případě budete povinnni ve lhůtě 30 dní vrátit Vámi půjčenou částku spolu s úrokem s půjčky za období od poskytnutí půjčky do odstoupení od smlouvy. Pro bližší informace kontaktujte náš zákaznický servis.

Splatil jsem svou půjčku, ale obdržel jsem oznámení o dluhu. Proč?

Děkujeme za zaplacení vašeho dluhu. Naše databáze může stále ukazovat dluh, a to v případě, že jste například udělali chybu při zadávání referenčního čísla nebo jste zaplatili po datu splatnosti. V takovém případě, pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte prosíme zákaznický servis.

Našli jste, co jste hledali?

Nenašli jste odpověď na svoji otázku?

Zákaznický servis - PO-PÁ: 10.00-12.00, SO-NE: Zavřeno